[ NCLT Bharti 2024 ] राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण येथे भरती

[ NCLT Bharti 2024 ] राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण येथे भरती निघालेली आहे. सदरील भरती ची जाहिरात राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण यांच्याकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहे. सदरील भरती मधून लघुलेखक आणि खाजगी सचिव, सहनिबंधक, उपनिबंधक, सचिव या पदांच्या जागा भरल्या जाणार आहेत. या भरती मधून एकूण 39 रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. 1 जून 2024, 10 जून 2024, 15 जून 2024, 1 जुलै 2024 आणि 10 ऑगस्ट 2024 या विविध पदांसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखा आहेत. पदरी भरतीसाठी उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे.

भारतीय सीमा सुरक्षा दल येथे 144 जागांसाठी भरती.

 • [ NCLT Bharti 2024 ]  राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण  येथील भरती मधून 39 जागा भरल्या जाणार आहेत.
 • राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण  येथील भरती मधून लघुलेखक आणि खाजगी सचिव, सहनिबंधक, उपनिबंधक, सचिव  या पदांसाठी भरती होणार आहे.
 • सदरील भरती मधून पदावर नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारासाठी नोकरीचे ठिकाण संपूर्ण भारतभर असेल.
 • लघुलेखक या पदासाठी 45000 रुपये प्रतिमहा वेतन असेल. खाजगी सचिव या पदासाठी 50000 रुपये प्रतिमहा वेतन असेल. सहनिबंधक या पदासाठी प्रतिमहा 1,23,100 रुपये ते 2,15,900 रुपये वेतन असेल. उपनिबंधक या पदासाठी प्रतिमहा 78,800 रुपये ते 2,09,200 रुपये वेतन असेल. सचिव या पदासाठी प्रतिमहा 1,44,200 रुपये ते 2,18,200 रुपये वेतन असेल.
 • सदरील भरती मधील पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांचे वय खालील प्रमाणे.
 1. लघुलेखक – 25 ते 28 वर्षे
 2. खाजगी सचिव – 62 वर्षापर्यंत.
 3. सहनिबंधक – 56 वर्षापर्यंत.
 4. उपनिबंधक – 56 वर्षापर्यंत.
 5. सचिव – 58 वर्षापर्यंत.
 • [ NCLT Bharti 2024 ]  वरील पदांसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पाहण्यासाठी उमेदवारांनी प्रसिद्ध केलेली जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी.
 • सदरील भरतीसाठी उमेदवारांनी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करायचे आहे. अर्ज करा.
 • राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण  यांच्याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात आलेली जाहिरात उमेदवारांनी काळजीपूर्वक वाचायची आहे. जाहिरात पहा.

पुणे विद्यार्थी गृह येथे विविध पदांसाठी भरती.

[ NCLT Bharti 2024 ] राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण येथील भरती साठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील माहिती वाचावी.

 • सदरील भरतीसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करायचा आहे.
 • अर्ज करायच्या शेवटच्या तारखेनंतर मिळालेले अर्ज ग्राह्य धरले जाणार नाही.
 • [ NCLT Bharti 2024 ]  सर्व पात्रतेची पूर्तता होत असेल तरच उमेदवारांनी अर्ज करायचा आहे.

इंटिग्रल कोच फॅक्टरी येथे 10वी आणि 12 वी पास उमेदवारांसाठी नोकरी.

Leave a Comment