[ Miraj Mahavidyalaya Sangli Bharti 2024 ] मिरज महाविद्यालय सांगली येथे नोकरीची सुवर्णसंधी.

[ Miraj Mahavidyalaya Sangli Bharti 2024 ] मिरज महाविद्यालय सांगली येथे भरती निघालेली आहे. सदरील भरती ची जाहिरात मिरज महाविद्यालय, सांगली यांच्याकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. सदरील भरती मधून एकूण 59 रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत. प्रयोगशाळा प्रशिक्षक, सहाय्यक प्राध्यापक, कनिष्ठ लिपिक, महिला वसतिगृह रेक्टर, शिपाई या पदांसाठी सदरील भरती होणार आहे. भरती मधून योग्य उमेदवाराची निवड मुलाखती द्वारे होणार आहे. 10 जुलै 2024 या तारखेला उमेदवारांनी मुलाखतीसाठी हजर राहायचे आहे. मिरज महाविद्यालय सांगली येथील भरतीसाठी उमेदवारांनी खालील माहिती काळजीपूर्वक वाचावी.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, गोवा येथे भरती

  • [ Miraj Mahavidyalaya Sangli Bharti 2024 ] मिरज महाविद्यालय सांगली येथील भरती मधून 59 रिक्त जागा भरल्या जाणार आहेत.
  • मिरज महाविद्यालय सांगली येथील भरती मधून प्रयोगशाळा प्रशिक्षक, सहाय्यक प्राध्यापक, कनिष्ठ लिपिक, महिला वसतिगृह रेक्टर, शिपाई या पदांसाठी योग्य उमेदवाराची निवड केली जाणार आहे.
  • मिरज महाविद्यालय सांगली येथील भरतीसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता पाहण्यासाठी मूळ जाहिरात काळजीपूर्वक वाचा.
  • भरतीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांमधून योग्य उमेदवाराची निवड मुलाखतीद्वारे करण्यात येणार आहे.
  • भरतीसाठी इच्छुक असलेल्या उमेदवारांनी ” मिरज महाविद्यालय, शासकीय दूध डेरी जवळ, मिरज” या पत्त्यावर मुलाखतीसाठी हजर राहायचे आहे.
  • 10 जुलै 2024 या तारखेला मुलाखत घेतली जाणार आहे.
  • मिरज महाविद्यालय सांगली यांच्याकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली जाहिरात उमेदवारांनी काळजीपूर्वक वाचावी. जाहिरात पहा.

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण येथे भरती निघालेली आहे.

[ Miraj Mahavidyalaya Sangli Bharti 2024 ] मिरज महाविद्यालय सांगली येथील भरतीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी खालील सूचना वाचा.

  • [ Miraj Mahavidyalaya Sangli Bharti 2024 ] 10 जुलै 2024 रोजी इच्छुक उमेदवारांनी सकाळी 11:00 वाजता मुलाखतीसाठी दिलेल्या पत्त्यावर हजर राहायचे आहे.
  • भरतीसाठी इच्छुक उमेदवारांनी शैक्षणिक पात्रता तपासूनच मुलाखतीसाठी यायचे आहे.

मुंबई विद्यापीठ येथे 148 जागांसाठी नोकरीची संधी.

Leave a Comment